Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
48.68 KB
2008-05-08 15:37:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
466
2876
Rövid leírás | Teljes leírás (4.33 KB)

Kerecseny - Ki kicsoda Zala megyében 2005 212old.

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Cservenka György (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Cservenka György [et al.]
Kiadás jelzés: 2005
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz, [2006]
ETO jelzet: 929(439.121)"2005"(03) ; 06(439.121)"2005"(03) ; 908.439.121"2005"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 473, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2005. december 31. ; ISSN 1416-5864A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


Kerecseny


Neve, Kerechen, irott formában 1255-ben jelent meg először. Je-lentése vadászsólyom. 1600-ig a falu lakott volt, akkor felgyújtot-ták és 1690-ig a település neve el-tűnt.
A falu 1750-től indult fejlődés-nek, 1770-ben már 537 lakosa volt. Az 1960-as évek végéig a lakosság lélekszáma meghaladta a 800 fot, ezt követően a lakosságszám drasztikusan csökkent, ma már nem éri el a 300-at, annak ellenére sem. hogy az elmúlt két évben közel 20 fővel nőtt a lélekszám.
A A településen a szenny-vízcsatorna hálózat kivételével va-lamennyi közművel rendelkezik, B A lakosság közel harma-da a roma kisebbséghez tartozik, akik között jelentős a munkanélkü-liek aránya. A községben munkale-hetőség nincs, a legnagyobb foglal-koztató az önkormányzat 8-10 fő közhasznú, közcélú dolgozó foglal-koztatásával. A faluban egyetlen je-lentősebb vállalkozó, Beke István juhtenyésztő tevékenykedik, aki ju-haival több díjat is nyert. C Az önkormányzatnak in-tézményei nincsenek, intézmény-fenntartó társulás keretében oldja meg a közoktatási feladatait. Az óvodások Orosztonyba, az általános is-kolások Zalaszabarba és Gelsére járnak iskolába. Az orosztonyi székhelyű háziorvos heti egy délelőtt ren-del a községben.
Mivel a lakosság közel 40 százaléka nyugdíjas korú, az önkormányzat 2003-ban bevezette a falugondnoki

szolgálatot, ezzel megoldva az arra rászorulók napi egyszeri meleg étkeztetését, a gyógyszerek házhoz juttatását, a betegeknek a zalaszabari fogorvoshoz utaztatását, a tartós fogyasztási cikkek beszerzését, házhoz szállítását.
D A Kerecseny Községért Közalapítvány (el-nök: Beke István), az önkormányzattal közösen az el-múlt években nagy sikerű rendezvényeket - mint amilyenek az Életfa Fesztivál és a kézi kaszás arató-verseny volt - bonyolított le. Emellett részt vett a megváltozott munkaképességű emberek helyben tör-ténő foglalkoztatásának elősegí-tésében.
E A település legnagyobb vonzereje az egyedülállóan szép természeti környezete. Erre ala-pozva hosszú távon a turizmusra kívánnak építeni. Ezért épült a kemping, amely a vizesblokk el-készültével 2006-ban már fogad-hat csoportokat. Tervezik egy 3 hektáros tó létrehozását is. Az el-múlt év őszétől folyamatosan bő-vülő állatállománnyal állatpark is üzemel az önkormányzat fenntar-tásában, ahol bivalyok, mangali-ca malacok, emuk, juhok tekint-hetők meg természetes környe-zetben.
F Jelentős pályázati támogatások igénybevé-telével létrehozták a Közösségi Házat, a kempinget és a millenniumi emlékparkot. Kisgéptárolót és garázst építettek. Megkezdődött az orvosi rendelő és hivatali épület bővítése is.
Az önkormányzat a Közművelődéspártoló Önkor-mányzatok és a Könyvtárpártoló Önkormányzatok pályázaton értékes elismerésben részesült. G A település részese - a polgármester elnök-ségi tagként aktív résztvevője - a Nagykanizsai Kis-térség Többcélú Társulás munkájának. H Kerecseny polgármestere Réti Alfréd, al-polgármestere Kovács Sándor. A képviselő-testület további tagjai: Bonyai József, Dara Tímea, Kovács Kálmán és Sipos Lászlóné.
Alsórajkkal közösen működtetnek körjegyzőséget, megvalósítva, hogy minden ügy helyben legyen i...